سه شنبه، 1 خرداد 1403

    شعله بین نیروگاه

    این سنسور تشخیص آتش، برای تشخیص نور ماورا بنفشی که از آتش های ناشی از هیدروکربن ها ساطع می شود، ساخته شده است.

    نتیجه این اندازه گیری به خروچی پالس تبدیل می شودو بر اساس یک آستانه قابل برنامه ریزی، سیستم کنترل قادر به تشخیص وجود یا عدم وجود آتش خواهد شد.

    این سنسور برای کارکرد ایمن توربین های تولید برق جنرال الکتریک 5، 6،7و9 طراحی شده اند .