جمعه، 1 تیر 1403

    نیروگاهی

    بالا بودن سن نیروگاه های کشور و الزام به تعویض یا تعمیر قطعات در دوره های تعمیرات اساسی نیروگاه ها، هزینه های ارزی سنگینی را روی دوش نیروگاه داران قرار داده است. از سوی دیگر دستیابی به تکنولوژی ساخت قطعات مکانیکی، ابزار دقیق و الکتریکال در داخل کشور توسط شرکت های دانش بنیان ظرفیت خوبی را برای استفاده و اعتماد به توان داخلی فراهم کرده است. شرکت پویانیک بنیان شریف با به کارگیری پرسنل تحصیل کرده و متخصص در حوزه تعمیرات نیروگاهی، توانسته است محصولاتی را در حوزه داخلی سازی تجهیزات نیروگاهی را کسب کند .