پنج شنبه، 28 تیر 1403

    بینایی ماشین

    شرکت پویانیک بنیان شریف به عنوان شرکتی دانش بنیان و پیشرو در عرصه خدمات رسانی در حوزه بینایی ماشین های صنعتی و با اتکا به نیروهای متخصص و همکاران داخلی خود، گامی نوین در عرصه ارائه تکنولوژی های نوین  پردازش تصاویر صنعتی در کشور برداشته است و دستاوردها و تلاش های زیاد شرکت نیز نشان دهنده این موضوع می باشد.