پنج شنبه، 28 تیر 1403

  نفت و پتروشیمی

  در حوزه کسب و کارهای نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی، با مسئولیت راهبری امور فنی و مهندسی و طراحی و ساخت وبازرگانی تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی، براساس نیازهای مشتریان، نسبت به گسترش و بروز رسانی دستگاه ها و محصولات، با کمک تیم فنی و متخصصان با تجربه کشور عزیزمان، اقدام می نماییم.

   

  سرفصل های کسب و کار:

  سیستم کنترل

  تجهیزات ابزاردقیق

  اتوماسیون صنعتی

  پروژه های مهندسی